2019-08-09

Kursdiplom

Bli en bättre behandlare

Personalen har genomfört Webbkurs  Behandla vuxna med CRA - 7 steg till en bättre missbruksbehandlare.

2019-07-02

Kvalitetsindex Rapport HVB 2019-07-02

Läs vår Kvalitetsindex klient rapport under fliken viktig information.

2019-06-11

Kursintyg/Diplom

Nu har 2 st personal genomfört utbildning/kurs i Psykosocial arbetsmiljö och rehabilitering. Kursledare Anna Lundberg HR-konsult.