Målgrupp

Män i åldern 21-65 år med Samsjuklighet
Behandlingshemmet skall vara ett naturligt komplement till öppen rättspsykiatrisk vård för landsting och kommuner.
SOL, LRV, LPT, LVM, HSL, människor med psykisk sjukdom, missbruk, neuropsykiatriska störningar.