Änglagårdens Omsorgs arbetsfilosofi med narkotika hund 

 

1. Vi arbetar enbart i förebyggande syfte. Hunden Zally ses som ett verktyg och om Zally gör en markering vid ett sök så utreder vår erfarna personal vad Zally markerat på. 

2. Vi gör inga riktade sök vid misstanke av narkotikabrott. Vi hänvisar till Polisen.

3. Vi gör inga sök riktade på person.

4. Klienterna som placeras på Änglagården skriva under ett boende kontraktat som innefattar regler och rutiner.

5. Änglagården visar alltid respekt samt integritet gemtemot alla klienter, samt respekterar klientens situation.

6.  Zally är utbildade för sök efter narkotika.

Utbildare

Arlmarks Team Detecting Dogs Specialsökutbildning

 

Utlåtande gällande Zally grundutbildning i preparatsök Narkotika

Varberg 190310

I min yrkeskarriär som beteendevetare med inriktning på missbruk, har jag arbetat inom missbruksvård i tio år varav fem år inom boende. Jag har många gånger saknat ett kraftfullt "vapen" mot att få in droger på boendet. Trots att regelbundna urinprov tagits har klienterna ändå lyckas få in droger och använder dessa på boendet. Ert val att använda hund för att förebygga det är ett mycket bra val. En hunds näsa kan du aldrig lura. Eftersom jag är utbildad instruktör och doftprovsdomare i hundsport "nosework" där hunden ochså söker en specifikt doft i olika miljöer, så vet jag vilken kapacitet en hund har att finna doft trots olika former av störningsdofter.

Jag har vid ett par tillfällen sett Zally arbeta och jag kan bekräfta att Miriam gett Zally en mycet bra grundutbildning i att söka finna preparar. Zally kommer att fortsätta utvecklas till en säker sökhund om hon får rätt träning i motiation i sin fortsätta utbildning.

Jag önskar er lycka till med Zally

Hälsningar

Maria Alzen Kristiansson

Järnmölle Hundtjänst