En viktig utgångspunkt

är den bärande relationen mellan människor
På Änglagårdens

Verksamheten & Behandling

Att förebygga/motverka mot att sköta boendet som en institutionsliknande verksamhet är ett viktigt uppdrag för Änglagården. Behandlingsinnehåll: Behandlingen är helt individuell och systematisk utifrån klientens problem, resurser, behov, klientens mål och utifrån uppdragsgivarens mål. 

VÅRA TJÄNSTER

Personal

Behandlingsassistenter

Mentalskötare/undersköterska

Psykolog

Sjuksköterskor med vidareutbildning inom psykiatria.

Aktiviteter

Att förebygga/motverka mot att sköta boendet som en institutionsliknande verksamhet är ett viktigt uppdrag för Änglagården. 

Behandling

Behandlingsinnehåll: Behandlingen är helt individuell och systematisk utifrån klientens problem, resurser, behov, klientens mål och utifrån uppdragsgivarens mål. 

HVB-Hem

Vuxna stödboende

LSS

 

Änglagården består av tre huskroppar som ligger som en hästsko. 

FÖRDELAR

Motverkar det passivitet och institutionalisering

Det väcker hopp och engagemang för klienter att motivera sig att börja arbeta med sig själv

Stärka och förbättra kunskaper

HISTORIER

STÖDBOENDE VUXNA

I utsluss så erbjuder vi tillgång till ett vuxen stödboende från 21 år som ligger precis intill Änglagården samt ute i samhället...

Behandling

Alla klienter/boende har egna veckoscheman som läggs upp tillsammans med kontaktman utefter behov och färdigheter.

Aktiviteter som finns på stället

Är en plats för våra boende att aktivera sig på kvällar och helger. Så finns det, Basketplan, Tennisplan,biljardbord,pingisbord,styrkerum datarum, instrumentrum, hemmabio mm.

AkTIVITETER utan för stället

Planeras med personalen, det kan vara att åka och titta på Fotbollmatch, Hockymatch, Studieresor, Fiske resor, Mini golf, Bio mm.

KONTAKTA OSS

Veta  mer om oss