OM OSS

Änglagårdens Omsorg

VILKA VI ÄR

Att förebygga/motverka mot att sköta boendet som en institutionsliknande verksamhet är ett viktigt uppdrag för Änglagården. Vi försöker se till att det finns aktiviteter, rörelse i systemet samt individuella vårdprogram för våra klienter. Idag sköts insatserna i olika former som boende på Eken, Tallen och Björkens träningslägenheter på Änglagårdens område, där vi har vuxen stödboende. Vi har ochså lägenheter i samhället Valla och Katrineholm.

VÅR VISION

En viktig utgångspunkt är den bärande relationen mellan människor

Änglagårdens Omsorg
VÅRT UPPDRAG

Att förebygga/motverka mot att sköta boendet som en institutionsliknande verksamhet är ett viktigt uppdrag för Änglagården

MÅLGRUPP

Män i åldern 21-65 år med Samsjuklighet Behandlingshemmet skall vara ett naturligt komplement till öppen Rättspsykiatrisk vård för Landsting och Kommuner. SOL, LRV, LPT, LVM, HSL, människor med psykisk sjukdom, missbruk, neuropsykiatriska störningar.