TJÄNSTER

Änglagårdens Omsorg
En viktig utgångspunkt är den bärande relationen mellan människor.

Klientens privata och professionella nätverk klargörs för att stödja och återstödja fortsatt självständigt liv efter boendetiden. Kontinuerlig kontakt med uppdragsgivarna, uppföljning av mål och utvärdering. 

TJÄNSTER

STABILISERING

Finns det ett behov av psykisk och/eller fysisk återhämtning, boende med stöd under utredningstiden där bla missbruk-, den sociala och hälsomässiga situationen utreds ytterligare så kan klienter vara placerade hos oss. Klienter kan också komma till oss i avvaktan på annan boendelösning från hemkommunen.

Under placeringstiden arbetar vi aktivt för att stärka motivation till att vilja och våga förändra invanda beteenden med missbruk och dess följder, vilja arbeta vidare i en regelrätt behandling eller ges förutsättningar att på bästa sätt klara ett boende på hemmaplan.

Vi genomför ASI grund och ASI uppföljning på förfrågan från uppdragsgivare. Vi kan i dialog med uppdragsgivare ta emot snabba placeringar och vara behjälpliga med transport till och från vår verksamhet.

Vi har personal under dygnets alla timmar på vår stabilisering.

AKTIVITETER

 Fysisk aktivitet är ett viktigt inslag för gott mående. I dialog med personal på Soc-terapin planeras för olika aktiviteter i och utanför verksamheten. Vi erbjuder basket, pingis, fotboll, bad och gym och bastubad. Med närhet till skog och mark tar vi oss ut för löpning, promenader och fiske. Vi har regelbundna schemalagda stadsaktiviteter där vi antingen går och bowlar, spelar minigolf eller går på bio eller annan aktivitet utifrån önskemål från klienten. 

Vi har sysselsättning i vår smidesverkstad, där klienter antingen kan skapa med smide eller läder, något som brukar vara uppskattat. Verksamheten erbjuder också trädgårdsarbete, snickeri, målning och djurskötsel.

HVB-Hem och Stödboende Vuxna
BEHANDLING

Änglagården har ett miljöterapeutiskt inslag och vi arbetar KBT inriktat.

Vi använder oss av evidensbaserade metoder och insatser i form av ÅP (Återfallsprevention) med utgångspunkt att förebygga risk för återfall i missbruk, ESL (ett självständigt liv) samt CRA (Community Reinforcement Approach).  All personal har utbildning i samtalsmetodiken MI (Motiverande samtal) för att stärka och ta fram förändringsbenägenheten hos varje enskild klient. .

RAMAVTAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

KONTAKTA OSS

För mer information om våra tjänster kontakta oss här.