NYHETER

Änglagårdens Omsorg
2022-05-25

HJÄRT - LUNGRÄDDNING VUXEN

Nu har all personal genomfört hjärt - lungräddning vuxen. Instrukktören var Helmer Haglund från räddningtjänsten i Katrineholms kommun.