NYHETER

Änglagårdens Omsorg
2021-05-14

Kvalitet index Handläggare

Läs vår Kvalitet index handläggare, under viktig information.

2021-05-14

KURSINTYG

Personalen har slutförd utbildning i Lex Sarah Grund.

2021-05-14

Webbkurs livskompassen

Nu har personalen genom gått: Livskompassen är ett verktyg inom Acceptance and Commitment therapy (ACT) där man hjälper klienten att hitta sina värden i livet. Med livskompassen hjälper du som terapeut din klient att gå i riktning mot sina värden för att öka psykisk hälsa och välbefinnande.

2021-02-05

kvalitetsgranskning läkemedelshantering

Kvalitetsgranskningen av läkemedelshanteringen på Änglagårdens Omsorg omfattade en genomlysning av befintliga styrande och vägledande dokument och vardagligt praktiskt arbete samt en rundvandring. Föregående års rapport följdes upp. Förrådet för akutläkemedel och patienternas läkemedelsskåp granskades. Delegerad personal tillfrågades om den praktiska läkemedelshanteringen. 

Kvalitetsgranskningen utförd av Maria Berg, Leg Apotekare Apoteket AB, Farmacikonsult Maria.berg@apoteket.se

2021-02-01

SSIL för vård och Omsorg

Nu har har SSIL intervjuvat våra klienter hur det upplever att bo på Änglagården Omsorg. Läs vid kvalitetindex HVB.