NYHETER

Änglagårdens Omsorg
2024-05-15

Föreläsning om Hot och våld

I dag har Tomas Malmqvist Forensisk utredare föreläst om hot och våld för all personal på Änglagården Omsorg.

2024-04-25

HLR UTBILDNING

All personal har gått HLR utbildningen vid räddningstjänsten i Katrineholms kommun.

2024-02-15

Föreläsning om psykisk ohälsa

 I dag har personalen varit på föreläsning som handlade om skam, skuld och psykisk ohälsa.

Föreläsaren var Niclas Aronsson.

2024-02-01

IVO Inspektionen för vård och omsorg

I dag har tillstånd inspektionen från Stockholm varit och tittat på vår hela verksamhet samt till den tilltänkta nya LSS boende på Änglagården Omsorg.