NYHETER

Änglagårdens Omsorg
2022-05-25

HJÄRT - LUNGRÄDDNING VUXEN

Nu har all personal genomfört hjärt - lungräddning vuxen. Instrukktören var Helmer Haglund från räddningtjänsten i Katrineholms kommun.

2022-03-25

Hot o våld

All personal har fått föreläsnimng av Tomas Malmqvist som är forensisk utredare. Han föreläste hur man beter sig vid hotfulla situationer.