NYHETER

Änglagårdens Omsorg
2202-04-15

Föreläsning om psykisk ohälsa

 I dag har personalen varit på föreläsning som handlade om skam, skuld och psykisk ohälsa.

Föreläsaren var Niclas Aronsson.

2024-02-01

IVO Inspektionen för vård och omsorg

I dag har tillstånd inspektionen från Stockholm varit och tittat på vår hela verksamhet samt till den tilltänkta nya LSS boende på Änglagården Omsorg.

2023-11-30

Föreläsning

Psykologen Ulf Clavell har föreläst om hot o våld samt lågaffektivt bemötande på stadshotellet i Katrineholm.

2023-10-10

Hjärt-lungräddning

I dag har personalen varit in till räddningstjänsten i Katrineholm för att repetera HLR.