NYHETER

Änglagårdens Omsorg
2023-09-06

Ramavtal Karlstads kommun

I dag har vi skrivit på att vi har fått ramavtal med Karlstads kommun HVB socialpsykiatrin

2023-09-05

Kvalitetsgranskning

I dag har Danijela från Apoteket gjort en kavalitesgranskning på vår läkemedelshanteing.

Vi började med att gå igenom föregående Loka läkemedelshanteringsrutiner och den nya from i år och sedan gick vi genom medicin skåpen mm.

2022-05-25

HJÄRT - LUNGRÄDDNING VUXEN

Nu har all personal genomfört hjärt - lungräddning vuxen. Instrukktören var Helmer Haglund från räddningtjänsten i Katrineholms kommun.